Текст и перевод песни
Алена Чабдарова - Нёгерим (ft. Нату Созаева)

Нота Нота Нота
Кеб адамгьа тюбегенме жашауну арасында
Иги-аманда кергенме, сынагьанма барында
Шуехлукъда, кертиликда мен алада изледим
Алай не кеб излесемда, сенден иги кермедим

Сенсе, сенсе. мени керти негерим
Халал жанынг ышандырады мени
Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Жангыз санга ачыкъды жюрегим

Танчыкъ болама кюн сайын сени халаллыгъынга
Тасхамы жашырмайын айтама жангыз санга
Къаллай бир заман етседа, къууанчынга келирме
Къыйын кюнле жетселеда, къарыуумму берирме

Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Халал жанынг ышандырады мени
Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Жангыз санга ачыкъды жюрегим

Къатты саулукъ, уллу насып, сени жанынга тюшсюн
Мудах болсанг затха жарсып, сюймеклигим болушсун
Эгечлигинг хорларыкъды, битеу дуния бузулса
Мен билеме ол насыпды — иги негеринг болса!

Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Халал жанынг ышандырады мени
Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Жангыз санга ачыкъды жюрегим

Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Халал жанынг ышандырады мени
Сенсе, сенсе, мени керти негерим
Жангыз санга ачыкъды жюрегим
Стрелка вверх Наверх